dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení

  • Předškolní vzdělávání dětí;
  • Poskytování péče o děti od 8 měsíců do 3 let věku v denním režimu

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
  • Provozování zařízení a poskytování péče o děti od 8 měsíců do 3 let věku v denním režimu
  • Zajištění školního stravování (školní jídelna)
  • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

viz. Zřizovací listina

Zřizovatel

  • Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy 

  • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby
6. IČO 70941068
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem DPH
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání
Formulář žádosti o informace
10. Příjem žádostí a podání podnětů Po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ – č.tel. +420 721 324 932
11. Předpisy Nejdůležitější používané předpisy:

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Rozhodnutí nadřízených orgánů o výši úhrad za poskytnutí informací – dosud nebylo řešeno.
13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny.
14. Výroční zpráva Výroční zpráva v oblasti poskytování informací