Šablony OP JAK 2022/2024

20. 12. 2023

21. mateřská škola je zapojena do operačního projektu OP JAK na období 2022 – 2024. Cílem projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných…