Naše mateřská škola má 3 třídy, které jsou věkově homogenní.

V prvním patře se nachází 1.třída U zvídavých motýlků, kterou navštěvují děti ve věku od 3-5 let. Děti v tomto věku zvídavě poznávají prostředí mateřské školy a navazují první přátelské vztahy.

V přízemí je 2.třída U pilných včeliček s věkovým složením 4-6 let. V tomto věku se již děti pilněji soustředí na nejrůznější činnosti, blíže se seznamují se společenskými pravidly a uskutečňují první výlety do nejbližšího okolního prostředí.

V přízemí ještě nalezneme 3.třídu U šikovných sluníček, kterou tvoří děti od 5-7 let. V tomto věku se již ze zvídavých a pilných dětí stávají šikovní předškoláci, kteří jsou zcela připraveni pro vstup do nové životní etapy.

Ve škole se také nachází jedno oddělení jeslí U barevných kytiček, které tvoří děti ve věkovém rozmezí 1-3 roky.