Naše mateřská škola se nachází ve vnitrobloku klidné městské části Plzeň – Slovany. Škola má tři třídy pro děti od 3 – 7 let a jedno oddělení jeslí pro děti ve věku od 1 roku do 3 let.

Klademe si za cíl respektovat specifika předškolního vzdělávání, preferovat zdravý životní styl a utvářet kladný vztah k estetickým hodnotám a životnímu prostředí. Na tyto cíle navazuje i náš vzdělávací  program  „Rok s přírodou čaruje, barvami krásu maluje”, který tyto cíle více doplňuje a obohacuje.

Jesle poskytují pomocí kvalifikovaného personálu odbornou péči o naše nejmladší děti formou individuálních výchovných programů (tělesná, rozumová, pracovní, hudební a výtvarná výchova) a úzce spolupracují s ostatními třídami, aby přechod do MŠ byl poklidný a bezproblémový.

Provozní doba

Mateřská škola je otevřena od 6.00 – 16.30 hod.

Příchod dětí: 6:00 – 8:00
Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:45
Odpolední vyzvedávání: 14:15 – 16:30

Uspořádání dne

Uspořádání dne je flexibilní, pružně reaguje na potřeby dětí a aktuální situaci.

  • Do 7:00 hodin se děti schází ve 3. třídě
  • Spontánní hry a činnosti dle vlastního výběru dětí, rozvíjení podnětů k činnostem (nabídnutých učitelkou i dětmi), komunitní kruh, rozhovory.
  • Tělovýchovné chvilky, pohybové hry, svačina, individuální a skupinové činnosti, prolínání jednotlivých vzdělávacích oblastí, individuální péče.
  • Pobyt venku a sportovní aktivity (školní zahrada, vycházky do okolí, přenášení započatých činností na třídě do pobytu venku, pozorování).
  • Oběd, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity.
  • Odpolední svačina, spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy.
  • Od 15:30 (3.třída) a 16:00 (1. třída) aktivity a činnosti dle volby a přání dětí ve 2. třídě.

Informace o provozu jeslí