Platné od 1. 9. 2023

Měsíční zálohy – stravné:

Číslo účtu pro platbu stravného: 24939311/0100
děti od 3 – 6 let věku zaplatí finanční částku: 1 150,- Kč
děti s odkladem školní docházky zaplatí finanční částku: 1 240,- Kč

Měsíční platba – školné:

Číslo účtu pro platbu školného: 55938311/0100
Finanční částka pro platbu školného: 448,- Kč/měsíčně
(úhrada vždy v rozmezí od 1. do 10. dne v daném měsíci)

Děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 – školné neplatí.
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

POZOR – ÚHRADA MUSÍ PROBĚHNOUT VŽDY V DANÉM MĚSÍCI – do 10. dne (příklad pro měsíc září – 1.9.2023 ….. 10.9.20223 – tedy ne dříve, peníze by musely být plátci vráceny!!!

Přeplatky na stravném za období:
září – prosinec: vyrovnání v lednu
leden – červen: vyrovnání v červenci