Platné od 1. 9. 2023

Měsíční provozní náklady: 4 000,- Kč
Číslo účtu pro platbu pro platbu provozních nákladů: 55938311/0100

Měsíční záloha stravné: 1 360,- Kč
Číslo účtu pro platbu stravného: 24939311/0100

POZOR – ÚHRADA MUSÍ PROBĚHNOUT VŽDY V DANÉM MĚSÍCI – mezi 1. až 10. dnem (příklad pro měsíc září – 1.9.2023 ….. 10.9.2023) – tedy ne dříve, peníze by musely být plátci vráceny !!!

Přeplatky na stravném za období:
září – prosinec: vyrovnání v lednu
leden – červen: vyrovnání v červenci