Motto:

Než vyroste kytička,
nejprve je maličká.
Roste, roste pomaličku,
až vyroste ke sluníčku.

Rituální pozdrav:

Jak v zahrádce kytičky,
rostou kluci, holčičky.
Rychle jako z vody,
rostou v jeslích do pohody.

Vstup do jeslí bývá pro dítě zásadní zlom a vzájemnou spoluprací s rodiči, se mu snažíme situaci ulehčit. Začínáme pozvolnou adaptací nově nastupujících dětí (seznámení s novým prostředím, novými kamarády a „tetami“) a postupným zapojováním do jeselského programu – volné hry, výchovná zaměstnání (tělesné, pracovní, hudební, výtvarné, rozumové a mravní), pobytu na zahradě, vycházky do okolí. Klademe důraz na zdokonalování a upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy a rozvoje řeči. Odměnou nám je spokojenost dětí i rodičů.

Věkové složení jeslí od 1 roku do 3 let.

O děti se vám budou starat:

Vedoucí sestra – pí Alena Fialová
Sestra – pí Zlatuše Novotná
Sestra – pí Dana Pechová