Rituální pozdrav „PILNÝCH VČELIČEK“


Dobré ráno, dobrý den,
zdravím včelky kamarády,
že se máme všichni rádi,
to ví celý svět.

Tak jako včelky tvoří svá trvalá společenstva, kde každý jedinec má své místo a své kamarády, tak i třída „Pilných včeliček“ je tvořena podobnou skupinou malých kamarádů, kteří spolu objevují blízký i vzdálenější svět.

Věkové složení dětí naší třídy je 4 – 6 let.

O Vaše děti se budou starat:

pí ředitelka Bc. Eliška Weberová DiS.
pí učitelka Lucie Houlíková DiS.
pí učitelka Iveta Kozáková DiS.
pí asistentka Hana Bajerová


Přehled plánovaných akcí pro školní rok 2023/24

  • každý čtvrtek cvičení v tělocvičně v Hradišti (mimo plánované akce)
  • každé úterý v lednu a únoru pobyt v solné jeskyni

Akce pouze pro předškoláky

Angličtina

Každé pondělí od 12,30 bude probíhat Angličtina.

Srdíčkové zpívání

Od 12.9 bude každé úterý ve školce probíhat Srdíčkové zpívání.

Plavecký výcvik

Od 13.9. budeme každou středu jezdit na plavecký výcvik.

Na plavání dítě potřebuje do batůžku:

  • plavky
  • ručník
  • plavecká čepice podepsaná křestním jménem dítěte
  • lahev s pitím
  • malá dobrůtka

Před první lekcí je nutno předložit:
1)    Písemné potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k absolvování plaveckého výcviku.
2)    Kopie průkazu zdravotní pojišťovny.
3)    Souhlas zákonného zástupce nezletilého se zpracováním osobních údajů nezletilého, které jsou uvedeny na lékařském potvrzení a na kartě pojišťovny. Tento souhlas rodiče podepíší v září ve třídě Sluníček.

Tělocvična

Od 22. 9. budeme každý pátek jezdit do tělocvičny v Hradišti.
–       s sebou baťůžek s pitím, vhodnou obuví a oblečením (tričko, kraťasy/legíny) do tělocvičny
–       příchod dětí do MŠ do 7:50 hod!