Informace k průběhu zápisů do MŠ pro školní rok 2024/2025 naleznete v následujícím odkazu

Zápisy do MŠ pro školní rok 2024/2025 

Dne 8. 4. 2024 bude na odkazu výše u naší školy spuštěn rezervační systém pro sběr žádostí, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. 5. 2024.

 

Vážení rodiče,

pokud budete doručovat žádost do MŠ datovou zprávou prostřednictvím datové schránky školy, nezapomeňte provést konverzi dokumentu – originálu potvrzení lékaře o očkování dítěte – z listinné podoby do dokumentu v datové zprávě s připojenou doložkou o provedení konverze. Konverzi dokumentů zajišťují kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena logem Czech Point. Podle školského zákona je doložení očkování dítěte podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ (vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním) a je podkladem pro vydání rozhodnutí o přijetí. Z tohoto důvodu se dokládá originálem potvrzení v listinné podobě nebo jeho výstupem po autorizované konverzi.