21. mateřská škola

Povinně zveřejňované informace

KAPITOLY

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.

21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, 
příspěvková organizace

2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí; poskytování péče o děti od 8 měsíců do 3 let věku v denním režimu 

Hlavní činnost 
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů

- Provozování zařízení a poskytování péče o děti od 8 měsíců do 3 let věku v denním režimu
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovatel – Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura 

4.Kontaktní spojení

Kontakty

5.Platby
6.Identifikační číslo školy (IČ)

70941068

7.Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ709401068

8.Dokumenty
9.Žádosti o informace

Místo a způsoby podání
Formulář žádosti o informace

10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání

po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ - č.tel. +420 724156547 

11.Opravné prostředky

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně 
do 15 dnů ode dne doručení.

12.Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ po telefonické domluvě č.tel. +420 724156547  nebo stáhnout www. stránkáchmszapis.plzen-edu.cz
Žádost o přijetí do MŠ

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ květen formou elektronických zápisů

V průběhu školního roku v případě volné kapacity po domluvě s ředitelkou MŠ
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16.Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny.

17.Výroční zpráva

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

Aktuality

Vážení rodiče

Vážení rodiče, milé děti, rády bychom se s Vámi, v letošním mimořádném školním roce, rozloučily. Všem Vám přejeme hezké prázdniny plné sluníčka…

INFORMACE K PRÁZDNIN. PROVOZU

Prázdninový provoz - otvírací doba pro MŠ i jesle je od 6.00 - 16.00 hodin

Červen - školné, stravné,vyúčtování přeplatků za 2.pol. škol.roku 2020/21

VYÚČTOVÁNÍ PŘEPLATKŮ ZA  2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 PROBĚHNE V MĚSÍCI - ČERVENECÚHRADA - ČERVEN:Jesle: provozní náklady:   3000,-…

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP