21. mateřská škola

Oddělení jeslí "U barevných kytiček"

KAPITOLY

oddělení jeslí :  „ U BAREVNÝCH KYTIČEK“
-         pro děti od 8 měsíců do 3 let
    
      Než vyroste kytička,
      nejprve je maličká.
      Roste, roste pomaličku,
      až vyroste ke sluníčku.

 

Vstup do jeslí bývá pro dítě zásadní zlom a vzájemnou spoluprací s rodiči, se mu snažíme situaci ulehčit. Začínáme pozvolnou adaptací nově nastupujících dětí (seznámení s novým prostředím, novými kamarády a „tetami“) a postupným zapojováním do jeselského programu – volné hry, výchovná zaměstnání (tělesné, pracovní, hudební, výtvarné, rozumové a mravní), pobytu na zahradě, vycházky do okolí. Klademe důraz na zdokonalování a upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy a rozvoje řeči. Odměnou nám je spokojenost dětí i rodičů.
  
 
   Jak v zahrádce kytičky,
   rostou kluci, holčičky.
   Rychle jako z vody,
   rostou v jeslích do pohody.
  
Přehled akcí: výlety po okolí - na koníky, do Božkova, na mašinky, Na Homolku …

 

 

 

 

Webdesign SITMP