21. mateřská škola

3.třída "U šikovných sluníček"

 

Motto:

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí! Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“

Jan Čarek - Ráj domova

 

Sluníčko nás doprovází všemi čtyřmi ročními obdobími. Postupně nám otevírá podzimní, zimní, jarní i letní tajemná dvířka a my společně s ním objevujeme různé odlišnosti, svět plný barev, lidí, rostlin, zvířat, hraček i věcí. Radujeme se z nich a chceme vše co nejlépe a nejintenzivněji prožít.

My jej na oplátku seznamujeme s tím, co znamená být kamarád a jak se k sobě slušně chovat. Pokud se chováme k sobě dobře, pak se sluníčko usmívá, pěkně nám svítí na cestu a zahřeje nás na duši.

 

Třídní vzdělávací program "Sluníčkoví kamarádi" je sestaven pro 5 - 7 leté děti.

Naše záměry:

·         nenásilně začlenit děti do kolektivu, vytvořit sjednocenou skupinu

·         uplatňovat základní společenské návyky, dodržovat společně vytvořená pravidla třídy, respektovat   druhé, spolupracovat, vzájemně si pomáhat, navazovat dětská přátelství

·         zlepšovat u dětí sebeobsluhu a osobní samostatnost

·         podporovat děti ve schopnosti řešení problémů

·         zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zaměřit se na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností a  přípravu dětí na vstup do ZŠ

·         práce s interaktivní tabulí - skvělý doplněk výchovy a vzdělávání v předškolním zařízení, pokud je (jako vše) využívána ve vhodné míře pro danou věkovou kategorii dětí

·         rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat souvislé vyjadřování, výslovnost, jazykové rozcvičky, převypravování příběhu, děje, dokončování příběhu, vypravování zážitků, vyjadřování představ …

·         prohlubovat spolupráci s 20. ZŠ a ZŠ Božkov

·         prohlubovat spolupráci se ZUŠ Chválenická - Srdíčkové zpívání, veřejné vystoupení dětí, výchovný koncert pro mateřské školy

·         podporovat polytechnické vzdělávání

·         podporovat environmentální výchovu a zdravý životní styl

 

 

O Vaše děti se budou starat:   p. učitelka Bc. Jitka Weberová

                                                 p. učitelka Kateřina Kašpírková                                                                                           

                                                    p. asistentka Renáta Huclová

                                                          

 

 

 

         

Aktuality

Dopravní hřiště na šk. zahradě

V úterý 5. září bylo slavnostně otevřeno nové dopravní hřiště na naší školní zahradě.Děkujeme ÚMO 2 Slovany za realizaci a také děkujeme našim malým…

Platby pro šk. rok 2023/2024

Vážení rodiče,prosíme o aktualizaci plateb pro školní rok 2023/2024.Bližší informace pro jesle zde.Bližší informace pro MŠ zde. Děkujeme.

1.třída - AKTUÁLNĚ

9.11. - Divadlo V MŠ - "Andělská pohádka" 23.11. - Vánoční fotografování dětí 24.11. - zima v Zahradě - projektový den na školní zahradě ve…

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP