21. mateřská škola

Projekty a spolupráce školy

KAPITOLY

Doplňkové projekty

1.    „Včelka Mája a příroda“ – projekt podněcující v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet hluboký a trvalý vztah k přírodě, který se později přemění v dovednost poznat v životním prostředí dysfunkce a v chuť přírodu aktivně chránit.

2.    „Jako zdravý mraveneček“ – projekt vycházející ze základní myšlenky vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje, které jsou základním pilířem zdravého životního stylu. Na tento projekt navazuje spolupráce s Českou obcí sokolskou a s Nadací sportující mládeže (více informací zde).

3.    „Rytmus roku“ – projekt je zaměřen na poznávání slavností a svátků během roku. Během příprav na slavnost se děti učí plánovat, spolupracovat, řešit problémy. Podílí se na společných rozhodnutích a spoluvytváření. Slavnosti nám zprostředkovávají poznání a poskytují prostor pro příjemnou spolupráci s rodinou.

      „Srdíčkové zpívání“ – metodický projekt ve třídě předškoláků. Děti se v průběhu roku seznamují s hudbou formou prožitkového učení,aktivního pěveckého projevu, hrou na dětské hudební nástroje, dřevěný instrumentář a poslechem hudby. Při seznamování s písněmi lidovými, umělými a říkadly jsou děti vedeny k vyjádření hudebního motivu pohybem a postupně se seznamují s jednoduchými tanečky. Rozvíjejí si jemnou motoriku, vyjadřují potřebnou intenzitu pohybu v reakci na hudbu, podporují správnou zvukovou a pohybovou koordinaci. Zpěv s doprovodem klavíru je realizován s přihlédnutím na momentální nálady, prožitky a potřeby dětí. Srdíčkové zpívání metodicky vedou učitelky 3. třídy a profesionální klavírní doprovod zajišťuje p. učitelka hudby Jana Boučková ze ZUŠ Chválenická.

 

 

Aktuality

Dopravní hřiště na šk. zahradě

V úterý 5. září bylo slavnostně otevřeno nové dopravní hřiště na naší školní zahradě.Děkujeme ÚMO 2 Slovany za realizaci a také děkujeme našim malým…

Platby pro šk. rok 2023/2024

Vážení rodiče,prosíme o aktualizaci plateb pro školní rok 2023/2024.Bližší informace pro jesle zde.Bližší informace pro MŠ zde. Děkujeme.

1.třída - AKTUÁLNĚ

9.11. - Divadlo V MŠ - "Andělská pohádka" 23.11. - Vánoční fotografování dětí 24.11. - zima v Zahradě - projektový den na školní zahradě ve…

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP