21. mateřská škola

Informace pro rodiče MŠ - provoz

KAPITOLY

KDY PŘIVÁDĚT DĚTI DO ŠKOLY:

PROVOZNÍ DOBA MŠ A JESLÍ:

od 6.00 do 16.00 hodin

 

PŘÍCHODY DĚTÍ DO MŠ A JESLÍ:

probíhají v čase od 6.00 do 8.00 hodin

(po dohodě je možné i později)

Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit do 8.00 hodin

 

Webdesign SITMP