21. mateřská škola

Informace pro rodiče MŠ - projekty školy

„Jako zdravý mraveneček“  -  projekt vycházející ze základní myšlenky vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje, které jsou základním pilířem zdravého životního stylu.                                              

            

projekt sportovní všestrannosti České obce sokolské pod záštitou MŠMT "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"

Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o sportování, týmovou spolupráci.  Směřujeme děti k tělovýchovným aktivitám a radosti z pohybu.                                             

„Včelka Mája a příroda“   projekt podněcující v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet hluboký a trvalý vztah k přírodě, který se později přemění v dovednost poznat v životním prostředí dysfunkce a v chuť přírodu aktivně chránit                                                    

„Rytmus roku“ – projekt je zaměřen na prožitkové učení, vedeme děti k prožívání každého společně stráveného dne - plánujeme, rychle se orientujeme v nahodile -nečekaných situacích, flexibilně přizpůsobujeme denní program; uznáváme rituály; podílení se na přípravách slavností a oslav školy; radujeme se ze života; pozorujeme a vnímáme své okolí.

„Barvy duhy“ - projekt podporující rozvoj myšlení, tvořivosti, představ a fantazie dětí. Projekt tvořivé kreaktivity dětí a radosti z vlastní seberealizace.

projekt "Lions Clubu Plzeň Bohemia Lví očko"  - screeningové vyšetření a  měření zraku předškolních dětí speciální kamerou. Více informací získáte na stránkách http://www.lcplzenbohemia.eu/lioneye.htm

    

 projekt POHYB "1P"  - spolupracujeme s Nadací sportující mládeže - projekt je určený pro naše nejstarší děti - bližší informace na pohyb1p.nsm.cz/home/ 

 

 „Angličtina pro předškoláky“ - od září 2018 budou  mít děti v předškolní třídě možnost seznamovat se v odpoledních hodinách s angličtinou.

Přirozenou a hravou formou se naučí cizí jazyk poslouchat, vnímat a reagovat na něj. Slovní zásoba je vytvořena pro jejich věk, anglicky jsou popisovány situace, které děti znají s využitím her, písniček, krátkých videí a pohádek v angličtině.

 

 

 

Srdíčkové zpívání“ - projekt ve třídě předškoláků. Děti se v průběhu roku seznamují s hudbou formou prožitkového učení, aktivního pěveckého projevu, hrou na dětské hudební nástroje, dřevěný instrumentář a poslechem hudby. Při seznamování s písněmi lidovými, umělými a říkadly jsou děti vedeny k vyjádření hudebního motivu pohybem a postupně se seznamují s jednoduchými tanečky. Rozvíjejí si jemnou motoriku, vyjadřují potřebnou intenzitu pohybu v reakci na hudbu, podporují správnou zvukovou a pohybovou koordinaci. Zpěv s doprovodem klavíru doplněný pohybem a motivačním využíváním zajímavých rekvizit, rytmických nástrojů a ozvučených předmětů je realizován s přihlédnutím na momentální nálady, prožitky a potřeby dětí.

Srdíčkové zpívání metodicky vedou učitelky 3. třídy.

Vycházejí ze zájmu dětí a vhodně zvolené motivace.

Spolupracujeme se ZUŠ Chválenická s p. učitelkou hudby Janou Boučkovou, která je garantem profesionálního klavírního doprovodu.

 

 „Spolupráce se ZŠ a ZUŠ“ - spolupracujeme s 20. ZŠ Brojova  a ZUŠ Chválenická. Pravidelně školy s předškoláky navštěvujeme . Děti se seznamují s prostředím školy, třídy, nahlédnou do výuky, do zájmových aktivit škol, seznamují se se školní družinou.  Se školami pořádáme společné akce – např. Mikulášskou nadílku, koncerty…

projekt "Hasík" - spolupráce s HASIČI PLZEŇSKÉHO KRAJE - preventivně výchovné činnosti dětí se zaměřením na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva


 

Spolupráce s Městskou policií Plzeň

Spolupracujeme s metodiky prevence kriminality, kteří besedují s dětmi  formou interaktivní komunikace,  simulací dané situace a hrou  na témata dětem blízká.

Témata besed:

Pes a pravidla - odchyty zvířat, útulky, bezpečný kontakt se psem, jak předejít útoku, želví pozice, tísňové linky

Bezpečný kontakt s cizím člověkem pro MŠ -   bezpečný kontakt s cizí osobou, modelové situace formou hry

Bezpečně v dopravě - správné chování v dopravním provozu jako chodec, cyklista,  spolujezdec,  dopravní značky

 

 

Aktuality

ROZHODNUTÍ O OTEVŘENÍ PROVOZU- informace - COVID-19

OTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY bude opět již v pondělí 2.11.2020 bez omezení. Aktualizováno 30.10.2020.

INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO PRO ROK 2020/2021

NOVÉ PLATBY PRO ROK 2020/ 2021 POZOR - ÚHRADA MUSÍ PROBĚHNOUT VŽDY V DANÉM MĚSÍCI - mezi 2.a 10. dnem (příklad pro měsíc září - 2.9.2020... 10.9.2020)…

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP