21. mateřská škola

Informace pro rodiče MŠ - platby

PLATBY ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

platební příkazy prosíme zadávat až v září 2018, platby uskutečněné dříve (v červenci, srpnu ) budou vráceny zpět na Váš účet

MĚSÍČNÍ ZÁLOHY - STRAVNÉ

- příkazy pro září 2019 až červen 2020, vždy od druhého do desátého dne v měsíci:

Číslo účtu pro platbu stravného: 24939311/0100

Děti od 3 - 6 let věku zaplatí finanční částku: 800,- Kč

Děti s odkladem školní docházky zaplatí finanční částku: 820,- Kč

Přeplatky na stravném za období:

září - prosinec: vyrovnání v lednu
leden - červen: vyrovnání v červenci

 

MĚSÍČNÍ PLATBA - ŠKOLNÉ

- příkazy pro září 2019 až červen 2020, vždy od druhého do desátého dne v měsíci:

Číslo účtu pro platbu školného: 55938311/0100

Finanční částka pro platbu školného: 444,- Kč/měsíčně (úhrada vždy v rozmezí od 2. do 10. dne v daném měsíci)

Děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 - školné neplatí. Od 1.9.2017 je zavedena povinná předškolní docházka.

Děti s odkladem školní docházky školné 444,- Kč/za 1 měsíc opět platí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

příklad :   za měsíc září od 02.09. -  do 10.09. 2019/20

                za měsíc říjen od 02.10. -  do 10.10. 2019/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Aktuality

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2020/21

Od 1.dubna 2020 budou probíhat podle termínů stanovených jednotlivými základními školami.Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat bez…

ZÁPISY DO ODDĚLENÍ JESLÍ PRO ŠKOL.R. 2020/21

Zápisy do oddělení jeslí pro školní rok 2020/21 budou probíhat pouze formálním způsobem - elektronicky. Vyplněné přihlášky prosíme zasílat na email…

ZÁPISY DO MŠ pro školní rok 2020/21

Zápisy do MŠ se uskuteční v období od 15.4. - pozor najednotlivé časové fáze - harmonogram

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP