21. mateřská škola

ZÁPISY DO MŠ pro školní rok 2020/21

Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/21

https://umo2.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/zapisy-do-materskych-skol-se-uskutecni-od-15-dubna.aspx

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne ve dnech 4. 5 - 5. 5. 2020.

Konkrétní informace k zápisům do mateřských škol budou zveřejněny v březnu 2020 na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu, na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu  /Úřad/Magistrát města Plzně/Úřad služeb obyvatelstvu/Odbor školství mládeže a tělovýchovy, na webových stránkáchwww.plzenskeskoly.cz /Aktuality a na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 15. dubna a to v těchto jednotlivých fázích:

  • I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 3. 5. 2020
  • II. fáze: Sběr přihlášek – od 4. 5. – 5. 5. 2020
  • III. fáze: Přijímací řízení – od 6. 5. – 31. 5. 2020

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. 8. 2020.

  • Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky.
  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí.
  • Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.
  • Město pro zápisy do MŠ využije elektronickou aplikaci na www.mszapis.plzen.eu jako v minulých letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ. Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ.

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ pro obvod Plzeň 2 - Slovany:

Kontaktní místa jsou zřízena pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo tiskárně.

Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

Mateřská škola: po dohodě s ředitelkou MŠ - tel. 724156547

Aktuality

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2020/21

Od 1.dubna 2020 budou probíhat podle termínů stanovených jednotlivými základními školami.Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat bez…

ZÁPISY DO ODDĚLENÍ JESLÍ PRO ŠKOL.R. 2020/21

Zápisy do oddělení jeslí pro školní rok 2020/21 budou probíhat pouze formálním způsobem - elektronicky. Vyplněné přihlášky prosíme zasílat na email…

ZÁPISY DO MŠ pro školní rok 2020/21

Zápisy do MŠ se uskuteční v období od 15.4. - pozor najednotlivé časové fáze - harmonogram

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP