21. mateřská škola

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

 AKTUÁLNĚ:

TISKOVÁ ZPRÁVA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22-05-2020

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující? 
 
Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat? 

Co se nemění 
 Nárok na ošetřovné Nárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří odvádějí sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let nebo o dítě či osobu blízkou alespoň  v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny, stacionáře.  
 
Jaká bude nyní výše ošetřovného Od 1. dubna do 30. června je nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu.
 
Střídání na ošetřovném Na ošetřovném se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovného je tedy možné některé dny pracovat. 
 
Co se mění 

 • Výkaz péče

Na výkazu péče, který získáte webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června. 
 
Důvody pro pobírání ošetřovného

 • ohrožení zdraví dítěte 
 • ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti 
 • výrazné omezení kapacity výchovného zařízení  
 • nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení   
 • výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení  jiný závažný důvod 

  Potřebuji potvrzení od lékaře?
 • Ne, důvody dokládají rodiče 
   
  Často kladené otázky 
   Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do školky?
 • Ano, můžete. 
   
  Jak ošetřovné ukončím? 
 • Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí.

Moje dítě do školy půjde, ale přece jenom se bojím, aby neonemocnělo, protože trpí na časté záněty průdušek. Platí mi stále ošetřovné?

Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna podmínka potřeby péče a za tyto dny se ošetřovné nevyplácí. Pokud dítě onemocní tak, že není možná docházka do školy, postupujete stejně jako doposud. V měsíčním výkazu péče vyznačíte dny, kdy jste o dítě pečoval/a a dny, kdy jste nepečoval/a. Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí. Od 1. července je možno nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.  
 
Praktický příklad:

Dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy a 4. 6. 2020 onemocní.  Do školy opět nastoupí po uzdravení 15. 6. 2020.  
 
Co v takovém případě dělat? 

Za květen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte, že od 25. do 31. 5. jste nepečoval/a, za červen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte péči od 4. do 14. 6.,  a za ostatní dny, že jste nepečoval/a. Na dosavadních postupech se nic nemění. Za dny, kde jste pečovali, vám náleží ošetřovné.
Jak to bude po 30. červnu? 

Od 1. července je možné nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.  
 
Na OČR jsem za celou dobu korony nebyla, děti jdou do školy/školky. Pokud se ale stane, že budou děti poslány domů např. z důvodu zvýšené teploty z přehřátí na sluníčku, do skupin už mi je nevezmou. Mám poté nárok na OČR do 30. 6. nebo jen na dobu 9 dní? Podle mimořádného zákona č. 133/2020 Sb. potřeba péče vzniká v období mezi  1. 5. 2020 a 30. 6. 2020 i v takovém případě je tedy možné využít ošetřovné stejně jako v době uzavřených škol/školek. Je potřeba, aby školka/škola potvrdila formulář Žádosti  o ošetřovné, kde jen vyplní a potvrdí, že dítě je žákem dané školy/školky. Zbylé kolonky na formuláři přeškrtne a do důvodu uzavření vyplní poznámku, že zařízení nebylo uzavřeno. Tento dokument pak odevzdáte zaměstnavateli společně s výkazem péče, kde uvedete, které dny jste o dítě pečoval/a.  
 
Kdy zveřejní ČSSZ nový výkaz péče?

Právní úprava ještě ke své platnosti a účinnosti potřebuje uveřejnění ve sbírce zákonů. Současně platí, že žadatelé o dávku poprvé použijí Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli rodiče takto seznámit. 
 
 
Tiskové oddělení MPSV

________________________________________________________

Novela zákona přináší zvýšení ošetřovného, nově mají nárok na ošetřovné i tzv. dohodáři

4. 05. 2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR podepsal novelu zákona, díky které po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení dochází ke zvýšení ošetřovného z dosavadních 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

Novela zákona nyní umožňuje čerpat tuto dávku i zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Podmínkou nároku na ošetřovné pro tzv. dohodáře je účast na nemocenském pojištění.

Jak se mění výše ošetřovného?

Výše ošetřovného (a to ošetřovného poskytovaného nejen z důvodu uzavření školských a dětských zařízení, ale např. i z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny) za kalendářní den činí 80 % denního vyměřovacího základu.

Dávka je takto zvýšena pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, zvýšení se tedy poprvé projeví (automaticky) u dávek vyplacených za měsíc duben 2020.    

Ošetřovné pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce

Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení (či z důvodu péče o dítě, které v péči takového zařízení nemůže být pro nařízenou karanténu) budou mít nově nárok také tito zaměstnanci, a to po dobu trvání těchto dohod.

Další podmínky:

 • potřeba péče vznikla v období od 11. března 2020 do 30. června 2020,
 • příslušná dohoda byla uzavřena před 11. březnem 2020,
 • zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění, postačí přitom účast na pojištění v měsíci únoru nebo březnu 2020.

Uplatňování nároku

Nárok se uplatňuje stejně jako v případě ostatních zaměstnanců vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce. Podrobné postupy a návody jsou uvedeny zde. Školská/dětská zařízení potvrdí formulář žádosti o dávku zpětně.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

https://www.cssz.cz/web/cz/-/pro-vyplaceni-osetrovneho-z-duvodu-uzavreni-skolskych-a-detskych-zarizeni-bude-od-dubna-stacit-jediny-formular

Aktuality

INFORMACE K PRÁZDNIN. PROVOZU - ÚHRADA JESLE I MŠ

Prázdninový provoz JESLE - úhrada školného a stravného do 15. 6. 2020červenec 2020: provozní náklady: 3000,- Kč na účet 55938311/0100stravné:…

Vyúčtování přeplatků školné - stravné

ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ + STRAVNÉ – DUBEN  - rodiče nehradí VÝPOČET ŠKOLNÉHO KVĚTEN:·        …

Zobrazit archiv aktualit

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně

Webdesign SITMP